• Shri Khatu Shyam Ji Mandir: Shri Khatu Shyam Ji Mandir, Sikar District, Sikar, Rajasthan 332602 | Contact: 01576 231 182