Sr No Name Designation Address Contact Email
1. Sh. Brij Mohan Goel Founder House No.-1572/8, Tikka Colony, Kurukshetra, Haryana +91-9466095367 ajayautoshingar367@gmail.com
2. Ajay Goel President House No.-1572/8, Tikka Colony, Kurukshetra, Haryana +91-9466095367 ajayautoshingar367@gmail.com
3. Jai Pal Sharma Secretary House No.- 695, Sector - 5, Kurukshetra, Haryana +91-9254142381 jpsharmapai@gmail.com
4. Shiv Kumar Kaushik Cashier House No. - 1017, Gali No.- 9, Kalyan Nagar, Kurukshetra, Haryana +91-9416377178 shivkaushik0064@gmail.com
5. Subhash Chand Sharma Trustee Village Bhagwanpur, Babain, Kurukshetra, Haryana +91-9813023654 jassubhashbbn@gmail.com
6. Pardeep Kumar Trustee House No. - 3266/5, Shyam Colony, Jhansa Road, Kurukshetra, Haryana +91-9812236562 -
7. Ratan Singh Trustee Village Lohar Majra, Kurukshetra, Haryana +91-9812219882 -
8. Virender Kumar Trustee House No. - 3311/5, Shyam Colony, Jhansa Road, Kurukshetra, Haryana +91-9896487981 -
9. Lokesh Kaushik Trustee Kurukshetra, Haryana +91-9050478866 -